Ekonomi

Att du kan påverka sin egen ekonomi är en viktig del av en hållbar livsstil och en av grundpelarna i vårt koncept.

 

I ett passivhus sparar du in på energikostnaderna för uppvärmningen. Och genom att själv producera och lagra el från solen minskar du även kostnaderna för hushållsel rejält.

 

Under delar av året kommer du att ha en överproduktion av el. Genom att sälja överskottet till elnätsbolaget får du ett tillgodokapital som håller nere dina elräkningar under resten av året.

 

I varje bostadsområde finns en elbilspool som du delar med dina grannar. Det ger dig möjlighet att kanske avvara en bil i ditt hushåll.
Av samma anledning utvecklar vi verktygspooler och liknande lösningar för att hålla nere onödig konsumtion. Med växthus och odlingslotter får du både godare grönsaker och lägre hushållskassa.

 


Kvalitet som sänker driftkostnaderna

Våra hus och lägenheter produceras effektivt och med hög kvalitet. Passivhus- och Svanencertifiering ger dig en bostad som genomsyras av noggrannhet eftersom husen kontrolleras och testas. Kvalitetsgarantier som ger dig betydligt lägre driftskostnader jämfört med ett konventionellt byggt hus.