Våra hustyper

Flerbostadshus

Flerbostadshus

Ett hållbart samhälle kräver bra bostäder åt alla, och bostadsbrist är ett problem, inte minst för alla unga som behöver komma in på bostadsmarknaden till ett överkomligt pris. Snabb utveckling av våra flerbostadshus är en central del av lösningen på det problemet. Våra är hållbara, smarta och trygga hem främjar gott boende och skapar förutsättningar för mötesplatser mellan boende.

 

De är alltid utrustade med solceller, egen lagring av el, elbilspool, egen odling samt funktioner för Smarta hem. Dessutom bygger vårt koncept på vår egen bygghandbok med anpassningsbara designlösningar, ritningar och materielspecifikationer och vi arbetar med partners som producerar hållbara hus fabriksmässigt, rationellt och med hög kvalitet. Detta gör oss exceptionellt snabba fram till inflyttningsklart hus.
Bostäderna i våra flerbostadshus säljs som bostadsrätter och kan också utvecklas som hyresrätter i samverkan med fastighetsbolag.