För kommuner och markägare

Ett unikt erbjudande till kommuner och markägare

Vi på Jemmett har ett unikt erbjudande. För närvarande är vi ensamma om att kombinera energineutrala och Svanencertifierade hus och två starka koncept för trygghets- och seniorboende med hyresrätt som upplåtelseform. Vårt erbjudande stärks ytterligare genom att vi har ett väl etablerat samarbete med idéburna och icke vinstdrivande vårdaktörer. Det gör att vi kan bredda och stärka den service och omsorg vi erbjuder inom ramen för våra bostadsprojekt inom trygghetsboende och äldreboende/särskilt boende.

 

Vi märker ett stort intresse från både kommunala och privata markägare. För kommuner kan vårt erbjudande tillgodose både krav på maximalt hållbart byggande, boenden för en allt äldre befolkning och efterfrågan på nyproducerade hyresrätter. Våra övriga boendekoncept med parhus och radhus med äganderätt samt bostadsrätter i flerfamiljshus gör oss intressanta också för privata markägare som vill möta en ökande efterfrågan på maximalt hållbara och miljöriktiga bostäder.

 

Om tycker att detta låter intressant för din kommun eller ditt företag, kontakta oss på carlos.andersson@jemmett.se eller ring 0702 – 42 65 01. Vi hörs!