Smarta, hållbara och trygga hus

Hållbara hus

Hållbara hus för ett hållbart liv

Våra bostäder gör det enkelt för dig att leva hållbart och ger dig bästa tänkbara förutsättningar för ett hållbart liv.

 

Våra hus har en låg miljöpåverkan med en kombination av rätt byggnadskonstruktion, egen produktion och lagring av el, rätt materialval och optimerade lösningar för att hjälpa dig leva hållbart.

 

Passivhusteknik är standard för alla våra hus. Passivhus är världens mest krävande certifieringen för minimerad energianvändning, med hårda krav på konstruktionskvalitet och material.Läs mer om Passivhus här.

 

Jemmetts bostäder Svanenmärks. Certifieringen ställer stränga krav när det gäller inomhusmiljö, utfasning av kemikalier i byggnadsmaterial, energisnåla vitvaror och utförs av externa kontrollanter på den färdiga byggnaden.Läs mer om Svanenmärkning här.

 

Alla våra hus har solceller kopplade till egen lagring av el. Detta ger balans mellan produktion och användning av elektricitet i ditt boende. Om du producerar mer el än du använder säljs den till elnätsföretag om du bor i Jemmetts enfamiljshus.

 

Träbaserade råvaror i stomme och isolering dominerar. Trä ger goda förutsättningar för hållbart byggande. I Sverige har vi dessutom särskilt god tillgång till bra träråvara.

 

En hållbar livsstil på köpet

I våra bostadsområden arbetar vi med elbilspooler och tillgång till växthus eller odlingslotter. Våra Smarta Hem-lösningar ger dig dessutom kontroll över din elproduktion och hjälper dig minimera din energianvändning.

 

Hälsosamma hus

Inomhuskvalitén i ett Passivhus är hög. Rätt filtrerad luftmängd distribueras till alla rum. Köldbryggor och drag undviks helt. Noggrant utvalda material utan skadliga kemikalier hjälper oss också att hålla oss friskare.

 

Våra Hållbara Hus i korthet:

  • Certifierade enligt Passivhustekniken för minimering av energianvändning
  • Certifieras enligt Svanen för minimal klimatpåverkan och bättre hälsa
  • Träbaserade naturmaterial i stomme och isolering
  • Solceller med batterilagring för egenproduktion
  • Elbilspool
  • Växthus och odlingslotter