Jemmett Bostad uthyrningspolicy 65+ tryggt boende

Huvudregel

För att söka lägenhet måste du vara registrerad på vår hemsida www.jemmett.se/hoviksnas. Det är kötid som avgör vem som får erbjudande av dem som har sökt en lägenhet. Vi erbjuder lägenhet i vårt nybyggda bostadsprojekt ca 5–6 månader innan inflyttning. Vid denna tidpunkt ska sökande garantera inflyttning vid datum för färdigställda lägenheter.

Grundkrav

Du ska ha fyllt 65 år vid inflyttningstillfället för att få bli tilldelad en lägenhet. Om ni är två i hushållet måste minst en av er ha fyllt 65 år. Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara hyran för den sökta lägenheten, det innebär att du skall ha en godtagbar inkomst i förhållande till hyran. Förtydligande kring uthyrningspolicyns grundkrav* Du ska ha en gällande hemförsäkring under boendetiden. Vid förfrågan kunna uppge tidigare referenser för eget eller hyrt boende.

Bilplatser och gemensamma anläggningar

Som hyresgäst hos Jemmett kan du hyra bilplats i det område där du även hyr din bostad. Jemmett erbjuder även ett gemensamhetspaket/trygghetspaket där elbilspool ingår. I gemensamhetsavgiften ingår gemensamhetslokal för samvaro med de andra pensionärerna i husen, med daglig kaffe som ingår. Gemensamhetsavgiften innebär att du även kan boka övernattningslägenhet, mot en mindre avgift. Avgiften möjliggör tillgång till boulebanan samt förmedling av odlingslotter.

* Vid uthyrning av lägenheter där investeringsstöd lämnats och så villkorats skall lägre ekonomiska krav gälla. För dessa lägenheter tillämpas vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på enligt det av kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Till disponibla medel inräknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg.