Allt fler kommuner direktanvisar mark till Jemmetts hållbara koncept

Pressmeddelande

Allt fler kommuner direktanvisar mark till Jemmetts hållbara koncept

1 november, 2022

Jemmett AB, fastighetsutvecklare av klimatsmarta trygghetsboenden, har fått ytterligare en direktanvisning av mark. Denna gång i centrala Floda i Lerums kommun.

– Det är mycket ovanligt att fastighetsutvecklare får direktanvisning, säger Carlos Andersson, VD för Jemmett. Men vi ser att allt fler kommuner förstår hur vårt koncept fyller deras behov.

 

Jemmett är sedan tidigare verksamt med konceptet i bland annat Lidköping, Trollhättan, Kungsbacka och på Tjörn. Markanvisningen som Jemmett nu fått i Floda är alltså den senaste i en lång rad och gäller uppförandet av cirka 50 hyresrätter för 65+, byggda som svanen-märkta passivhus.

– Det är en positiv utveckling att allt fler kommuner värdesätter allt det vi erbjuder när det gäller hållbarhet – såväl miljö- och klimatmässigt som socialt, säger Carlos Andersson.

 

I mitten av oktober beslutade kommunstyrelsen i Lerum om direktanvisning av mark till Jemmetts planer på nya hyresrätter för äldre. Planer som rimmar väl med de övergripande ambitionerna för nya Floda Torg. Samtidigt som Flodas karaktär som brukssamhälle ska bevaras är tanken att skapa ett mer levande centrum med förutsättningar för expansion. Projektprogrammet beskriver bland annat trevligare och tryggare stråk för gångtrafikanter och cyklister, utbyggda mobilitetslösningar och fler bostäder som ska ge ökat underlag för lokal service och handel.

 

För en kommun finns det mycket att vinna med nya hyresrätter som är både trygghets- och klimatanpassade. Ett tryggt och säkert boende för människor längre upp i åldrarna minskar kostnaderna för äldreomsorg. Att äldre hittar attraktiva alternativ till sina villor ökar möjligheten för yngre och barnfamiljer att flytta till eller stanna kvar på orten.

Jemmett utvecklar bostäder enligt sitt etablerade koncept: hyresrätter i trä med passivhusteknik för den stora gruppen 65+ som söker ett tryggt boende med livskvalitet. Men konceptet rymmer även så mycket mer: Elbilspool, solceller, gemensamhetslokaler och odlingsmöjligheter är exempel på ingredienser som bidrar till ett såväl mer klimatsmart som socialt och aktivt liv.

 

På sikt satsar man på en kraftig expansion i första hand i Västra Götaland och Halland, och därefter i andra delar av Sverige.

– Vi ser stora möjligheter att utveckla en mängd trygghetsboenden, ibland i samarbete med olika aktörer i branschen, säger Carlos Andersson.

 

Bildtext:

Nya Floda Torg:

A Torgstråket – lågfartsgata

B Rurik Holms väg ­– lågfartsgata

C Torghuset – expansion av butiksyta + ca 40 st hyreslägenheter (Svenska Hus)

D Ca 50 hyresrätter i form av trygghetsboende för målgruppen 65+ (Jemmett)

E Ca 50 bostadsrättslägenheter (Skeppsviken)

 

För mer information, kontakta:

Carlos Andersson, VD, Jemmett

070-242 65 01

carlos.andersson@jemmett.se


Ladda ned bild


Jemmett AB är ett bostadsutvecklingsföretag med missionen att skapa moderna, livsbejakande bostäder som gör livet skönare, roligare, enklare och tryggare. Centralt för detta är ansvarstagandet för en hållbar framtid. Passivhusteknologi är standard, liksom egen produktion och lagring av el, miljöanpassat materialval och lösningar som gör det enklare för de boende att leva hållbart. Smarta hem-teknologi stödjer och underlättar och trygghet på olika plan är en annan central faktor. Jemmett erbjuder en- och flerfamiljsbostäder samt ett unikt koncept för hållbara trygghetsboenden för äldre som väckt stort intresse. Jemmett är baserat i Göteborg men är aktivt över hela landet.