Jemmett bland de första att bygga i ny, grön stadsdel

Pressmeddelande

Jemmett bland de första att bygga i ny, grön stadsdel

2 juni, 2021

Jemmett AB är ett av de första bostadsföretagen som får markanvisning på Vårvik – Trollhättans nya stadsdel med fokus på hållbarhet för både miljö och människor.
– Det ligger helt i linje med Vårviks profil, säger Malin Nyberg, stadsdelsutvecklare för Vårvik på det kommunala bolaget Trollhättan Exploatering.

 
Vårvik är en helt ny, central och grön stadsdel som växer fram väster om Göta Älv. De kulturhistoriska byggnaderna på det gamla industriområdet ska bevaras och samsas med nya, klimatsmarta hus i en dynamisk blandning. På sikt ska Vårvik omfatta mellan 1 600 och 1 800 bostäder och 17 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. En ny bro ska byggas över älven och binda ihop området med centrala Trollhättan.
Som tredje bostadsföretag har nu Jemmett AB blivit tilldelad mark på Vårvik – inom ett kvarter delat med Tapajos, som liksom Jemmett är baserat i Göteborg, och intill där kommunala bostadsbolaget Eidar fått tilldelning.
 

Jemmett planerar cirka 60–80 lägenheter inom konceptet Jemmett Tryggt Boende 65+, för människor som fyllt 65 och behöver praktiska, trygga boenden, med möjligheter till social samvaro med grannarna. Ambitionen är att skapa moderna och lättskötta hem och samtidigt i största möjliga mån ta ansvar för de energi- och miljömässiga belastningar byggbranschen står för.
 
– Vårvik får i och med Jemmett sin första träbyggnad som också byggs som passivhus, helt i linje med Vårviks profil. Det är otroligt kul att Vårviks koncept om hållbarhet och socialt samhällsbyggande lockar nya exploatörer till Trollhättan, säger Malin Nyberg.
– Att få vara med och bygga upp ett nytt område som från början planeras med fokus på klimatet och ett hållbart liv känns väldigt meningsfullt och passar oss perfekt, säger Carlos Andersson, VD för Jemmett AB.
– Vi ser att det finns ett stort intresse bland dagens 65-plussare att leva mer hållbart. Vi vill skapa förutsättningar för det genom att bygga bland de mest miljövänliga hyresrätter som finns i Sverige.
65+-lägenheterna på Vårvik beräknas vara färdiga och inflyttningsklara under 2023.
 
För mer information, kontakta:
Malin Nyberg, Stadsdelsutvecklare Vårvik
malin.nyberg@kraftstaden.se
0520-52 81 74
 
Carlos Andersson, VD, Jemmett AB
carlos.andersson@jemmett.se
070-242 65 01
 
vårvik.se
 
Bildtext:
Jemmett är ett av de första bostadsföretagen att få markanvisning på Vårvik, Trollhättans nya stadsdel som växer fram väster om Göta Älv. Den lila delen har tilldelats Jemmett, den blå Tapajos och den gula allmännyttiga Eidar.
Illustration: Trollhättan Exploatering


Ladda ned bild


Jemmett AB är ett bostadsutvecklingsföretag med missionen att skapa moderna, livsbejakande bostäder som gör livet skönare, roligare, enklare och tryggare. Centralt för detta är ansvarstagandet för en hållbar framtid. Passivhusteknologi är standard, liksom egen produktion och lagring av el, miljöanpassat materialval och lösningar som gör det enklare för de boende att leva hållbart. Smarta hem-teknologi stödjer och underlättar och trygghet på olika plan är en annan central faktor. Jemmett erbjuder en- och flerfamiljsbostäder samt ett unikt koncept för hållbara trygghetsboenden för äldre som väckt stort intresse. Jemmett är baserat i Göteborg men är aktivt över hela landet.