Så fungerar ett passivhus

Passivhus är en energistandard för att bygga hus med mycket låg energianvändning.

 

Passivhus värms upp av solen samt genom att tillvarata återvunnen värme från ventilationen, våra apparater och de som bor i huset.

 

Kvalitén i byggproduktionen och komponenterna är grunden för att minimera värmeförluster genom klimatskalet. Det är också viktigt att arbeta med att skapa förutsättningar för gratisenergi genom placering av fönster för maximal instrålning av solljus.

 

Passivhus medför god inomhuskomfort utan drag och köldbryggor genom dörrar, fönster och genomföringar. Den goda inomhuskomforten säkras av FTX-ventilation, frånluft, tilluft och värmeväxling i ett system med bra filtrering av inkommande luft till rummen.

 

Certifiering av Passivhus görs enligt det internationella passivhusinstitutet i Tyskland och enligt den svenska definitionen FEBY 12.

 

Det har byggts Passivhus i Sverige sedan början på 2000-talet och i Tyskland sedan början på 1990-talet. Det finns tiotusentals passivhus i världen och sparar energi både i kalla och varma klimat.