Hus certifierade med Svanen

Förutom passivhuscertifieringen har vi valt att Svanenmärka våra fastigheter. Svanen är en kvalitetsstämpel utifrån ett livscykelperspektiv. Det innebär ett helhetsgrepp på byggprocessen, byggnaden samt dess användning och förvaltning.

 

Byggmaterial och kemiska produkter har kontrollerats; från det trä som används i takstolarna till spacklet i badrummet. Byggnaden ska leva upp till tuffa krav på låg energianvändning.

 

Svanen ställer även krav som till exempel ska stimulera användandet av förnybar energi och har tuffa krav kring vilka kemikalier som inte ska finnas i hus.

 

Svanenmärkta byggnader säkrar en hälsosam inomhusmiljö. Svanen kvalitetssäkrar byggprocessen, till exempel med krav som förebygger att fukt byggs in och att farliga kemikalier i byggnadsmaterial inte används.

 

Det ställs också tuffa krav på god ventilation, låga bullernivåer och goda dagsljusförhållanden.

 

Svanenmärkning i korthet:

 

Husen…

  • har en genomtänkt drifts- och underhållsplan som framtidssäkrar energisnålhet och god innemiljö
  • har snålspolande toalettter
  • har bra ventilation
  • har bra isoleringsvärden
  • har energimärkta vitvaror
  • håller hög kvalitet
  • har låg klimatpåverkan och är energisnåla
  • är byggda med material som innehåller minimalt med miljö- och hälsoskadliga ämnen.
  • har material- och kvalitetskontroll för att undvika inbyggda fuktskador