Vår story

Jemmetts mission är att skapa moderna, livsbejakande bostäder som gör livet skönare, roligare, enklare och tryggare. Vi gör det på ett sätt som tar ansvar för en hållbar framtid. Jemmett säljer äganderätter och bostadsrätter samt utvecklar nyproducerade hyresrätter för 65+.

 

Vi förändrar hur vi bygger och lever i våra hus.Vi förändrar hur vi bygger och lever i våra hus. Byggnation och boende står för 40% av världens energianvändning. Det gör boendet till den enskilt största miljöpåverkande faktorn. Det handlar om hur vi bygger våra bostäder. Men lika mycket om hur vi lever i dem. Idag genererar vår livsstil i Sverige 10 ton koldioxid per person och år. Om mindre än 22 år måste vi vara nere i 0.9 ton om vi ska nå Sveriges klimatmål 2045.

 

Utmaningen är tuff men inte omöjlig. Men den kräver att byggbranschen driver förändringen. Byggnaderna behöver bli mer energieffektiva, energikällan förnyelsebar, och materialval och inredning fria från kemikalier. Bostaden måste också möjliggöra en hållbar livsstil, med lösningar som elbilspooler, odlingslotter och ökad social samvaro.
Utveckling är lika naturlig som självklar. Genom att tillföra dessa värden kommer boendet också att resultera i bättre livskvalitet. Därför har våra hus funktioner som förenklar livet, ger mer tid, skapar trygghet och underlättar social samvaro.

 

Vårt miljöengagemang är helhjärtat. Grundaren Carlos Andersson har ett förflutet som VD på Passivhuscentrum Västra Götaland, Sveriges institut för energieffektivt byggande. Han är en ledande auktoritet när det gäller omställningen till ett mer hållbart boende och driver förändringen hårt. Att kombinera ett hållbart boende med en skönare livsstil kommer att göra omställningen bli lika självklar som naturlig.
Jemmett är baserat i Västsverige, men skapar bostadskoncept på flera platser runt om i Sverige.